Wyniki logopedycznych badań przesiewowych – jak przekazać rodzicom informację

Wyniki logopedycznych badań przesiewowych

W ramach współpracy z rodzicami jako logopedzi przekazujemy informację o rozwoju mowy i komunikacji ich pociech. Póki co nie ma żadnego przepisu prawnego, który narzucałby formę w jakiej mają być przekazywane wyniki logopedycznych badań przesiewowych. Jednak wielu logopedów czuje się w obowiązku informować rodziców o większych szczegółach niż tylko potrzeba zakwalifikowania dziecka na zajęcia logopedyczne.

Wątpliwości

W związku z tym pojawia się wiele wątpliwości i różne praktyki. Jedni logopedzi informują rodziców bardzo dokładnie, szczegółowo, udzielając wyczerpujących informacji, inni ograniczają się do przekazania wiadomości o tym, że dziecko zostało zakwalifikowane na zajęcia.

Dodatkowym utrudnieniem w komunikacji jest ogromna ilość podopiecznych, z którymi stykamy się w szkole lub przedszkolu. Chcąc napisać choćby krótkie opinie dla każdego z nich, spędzamy wiele godzin nad ich tworzeniem. Niestety często odzew rodziców ogranicza się tylko do pytania raz na początku roku szkolnego, czy w takim razie mają coś ćwiczyć z dzieckiem. Wielu rodziców nie robi nawet tego.

W takim razie, jak przekazywać informacje o wynikach logopedycznych badań przesiewowych, aby nie spędzać dziesiątek godzin nad dokumentami i zaspokoić niewiedzę rodziców?

Czy informację o stanie mowy trzeba przekazać pisemnie?

Raczej mało prawdopodobne, że będziesz mogła spotkać się z każdym rodziców z osobna, zatem forma pisemna jest po prostu wygodniejsza. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że nie ma żadnych zapisów prawnych nakazujących pisemne informowanie rodziców o wynikach logopedycznych badań przesiewowych. Tego rodzaju informacje pisemne trzeba odróżnić od pisemnych opinii, o które proszą rodzice, gdy udają się z dzieckiem na dodatkowe badania, na przykład w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Forma ustna – co zrozumiałe – jest wówczas niewystarczająca. Opinie wystawiane przez logopedę, które rodzic może przekazać innym osobom lub instytucjom w ramach przeprowadzanych diagnoz, wymagają formy pisemnej.

Jak pisać informacje dla rodziców?

Nie ma jakiejś szczególnej formy. Dobrze jest pisać krótko, rzeczowo opisując zaobserwowane trudności. Najlepiej nie używać specjalistycznego słownictwa i logopedycznych określeń wad czy zaburzeń mowy. Rodzice mają prawo ich nie znać i mogą nie zrozumieć, a zależy nam na tym, by informacje przekazać w sposób zrozumiały. I tak zamiast pisać na przykład: szeplenienie można napisać, że dziecko zastępuje głoski s, z, c,  dz głoskami sz, ż, cz, dż. Zamiast reranie, można napisać, że dziecko nieprawidłowo wymawia głoskę R. Podobnie w przypadku innych wad lub zaburzeń mowy. Im prościej, tym lepiej.

Co zawrzeć w takiej informacji:

  • imię nazwisko dziecka,
  • klasę / nazwę grupy (opcjonalnie),
  • jakie trudności zaobserwowano podczas badania przesiewowego,
  • informację o tym, czy wskazana jest kontynuacja ćwiczeń w domu,
  • informację o potrzebie przeprowadzenia dodatkowych badań czy konsultacji,
  • prośba o kontakt.

Warto skonstruować tę krótką informację w taki sposób, aby zachęcała do kontaktu z Tobą jako logopedą.  Powinien też być podany wybrany sposób kontaktu: dyżur, kontakt przez e-maili, konsultacje przez telefon, opcjonalnie w jakich dniach i godzinach jeśli kontakt osobisty.

Możesz skorzystać z mojego szablonu informacji dla rodziców i tylko go uzupełnić potrzebnymi informacjami. Żaden szablon nie jest doskonały, bo i sytuacje bywają różne. Możesz na jego podstawie stworzyć swój własny.

Pani dziecko ma autyzm, czyli jak rozmawiać o niepomyślnych podejrzeniach

Jeśli zauważysz u dziecka niepokojące objawy, które nie są typowe (do takich należą na przykład cechy ze spektrum autyzmu) lub jakiekolwiek inne, które wzbudzą Twój niepokój, to przede wszystkim osobiście poproś rodzica o wykonanie dodatkowych badań czy konsultacji w celu wykluczenia choroby.

Skierowanie na dodatkowe badania powinno być poprzedzone bardziej wnikliwą obserwacją dziecka, zatem nie rób tego od razu po pierwszym spotkaniu z dzieckiem.  Niektóre dzieci potrzebują wielu spotkań by pokazać swój potencjał, a czasem dopiero obserwacja dziecka w grupie daje bardziej pełny obraz.

To, czego na pewno nie warto robić, to wchodzenie w kompetencje innych specjalistów lub zespołu specjalistów. Niedopuszczalne rozmawianie z rodzicami w taki sposób: „Dzień dobry. Zaprosiłam Panią na spotkanie. Chciałabym, żeby Pani przebadała dziecko tu i tu, bo prawdopodobnie ma autyzm”. To jest gruboskórność i brak taktu w sprawie, która tego taktu bardzo wymaga. Poza tym autyzm, jak i różne inne przypadłości diagnozuje ZESPÓŁ specjalistów (mowa o realiach polskich). Tym bardziej nie wolno nam logopedom wchodzić w ich kompetencje i jednoznacznie wskazywać na diagnozę.

Podsumowanie

Jeśli z jakichś powodów nie możesz przekazać rodzicom dokładniejszych informacji o wynikach badań przesiewowych, możesz poinformować o tym, że dziecko zostało zakwalifikowane na zajęcia logopedyczne, a w sprawie szczegółów prosisz o kontakt. Pamiętaj, że na zajęcia możesz brać tylko dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę.

Posłuchaj też o innych trudnych rozmowach logopedy z rodzicami.

Dodaj komentarz