Słuch mowny

słuch mowny

Aby dziecko nauczyło się poprawnie posługiwać mową, ważny jest prawidłowy rozwój słuchu mownego. Na słuch mowny składają się trzy rodzaje słuchu: słuch fonemowy, słuch fonetyczny oraz słuch prozodyczny.

Słuch fonemowy związany jest z rozróżnianiem najmniejszych elementów składowych wyrazów czyli fonemów. Dziecko z rozwiniętym słuchem fonemowym odróżni jedne głoski od drugich.

Rozwinięty słuch fonetyczny pozwala na rozróżniania sposobów wymawiania danej głoski  na przykład odróżnienie [r] francuskiego od [r] przednionięzykowego, odróżnienie [s] wypowiadanego z prawidłowym kierowaniem powietrza od [s] wypowiadanego kierowaniem powietrza na boki. Dzięki tej umiejętności  dziecko potrafi odróżnić poprawną i niepoprawną wymowę danej głoski.

Słuch prozodyczny pozwala na odróżnienie takich cech mowy jak akcent, melodia, rytm, intonacja, głośność.

Aby dobrze przygotować maluchy do rozwoju słuchu mownego konieczne jest rozwijanie percepcji słuchowej, czyli takiej umiejętności, która pozwala rozpoznawać, różnicować, zapamiętywać, analizować i syntetyzować dźwięki.

Literatura źródłowa: E.M. Skorek „Oblicza wad wymowy”, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001

Dodaj komentarz