Schowaj słowo do kieszonki – utrwalamy głoski opozycyjne

Tym, którzy lubią wszystko segregować dedykujemy niniejszy szablon – kieszonki. Mogą one mieć różne zastosowanie w ćwiczeniach logopedycznych. Będą pomocne we wszystkich zadaniach, które wymagają różnicowania głosek opozycyjnych: S-SZ, Z-RZ/Ż, C-CZ i DZ-DŻ. Poniżej proponujemy sposoby wykorzystania kieszonek.

Do tej zabawy musicie się zaopatrzyć we własne obrazki. Jedyne ograniczenie: aby zmieściły się do kieszonek, nie mogą być szersze niż 7 cm. W szablonie oprócz kieszonek do wycięcia i sklejenia znajdziecie też stronę ze wzorem kartoników, na które można nakleić obrazki.

różnicowanie głosek - kieszonki logopedyczne

różnicowanie głosek - kieszonki logopedyczne

różnicowanie głosek - kieszonki logopedyczne

różnicowanie głosek - kieszonki logopedyczne

Wykorzystanie kieszonek podczas zajęć logopedycznych

    1. Wersja z obrazkami (dla dzieci młodszych, nie umiejących czytać): Wręczamy dziecku (dzieciom) dwie kieszonki z głoskami opozycyjnymi (np. S-SZ: sok-szafa). Przed dziećmi rozkładamy obrazki zawierające te głoski w nazwie. Obrazki najlepiej ułożyć tak, aby nie były widoczne (awersem do spodu). Dzieci kolejno losują obrazki i przyporządkowują je do określonej kieszonki nazywając obrazki. Kiedy wszystkie obrazki będą już posegregowane, podliczamy punkty. Można zastosować następującą zasadę zdobywania punktów: za każdy prawidłowo przyporządkowany obrazek +1 punkt. Za każdy źle przyporządkowany, brak punktu lub -1 punkt. Dodatkowo przy podsumowywaniu każdej kieszonki dziecko powinno wymówić prawidłowo nazwę obrazka. Za prawidłowe wymówienie może otrzymać dodatkowy punkt (nawet jeśli schowało obrazek do niewłaściwej kieszonki).
    2. Wersja ze słowami (dla dzieci starszych, które umieją już czytać i pisać): Przygotowujemy kartoniki lub paseczki ze słowami zawierającymi głoski opozycyjne. Uwaga: jednorazowo ćwiczmy tylko jedną opozycyjną parę. Można utworzyć zestawy np. po 5 słów do każdej głoski. Wręczamy każdemu dziecku odpowiednie kieszonki oraz karteczki z wyrazami (wszystkie dzieci mogą dostać taki sam zestaw). Prosimy o posegregowanie słów zgodnie z tym, jaką głoskę słyszymy w słowie. Po dokonaniu przez dzieci kategoryzacji podsumowujemy zawartość kieszonek analogicznie, jak w przykładzie pierwszym. Dzieci muszą na głos odczytać prawidłowo słowa zapisane na karteczkach. To nie koniec zabawy. Uczestnicy zabawy mogą zdobyć dodatkowe punkty jeśli ułożą zdanie z każdym z wyrazów (w sumie 10 zdań) i zapiszą je poprawnie w zeszytach, a następnie prawidłowo odczytają.

Wykorzystanie kieszonek do ćwiczeń w domu

Wręczamy każdemu dziecku dwie kieszonki z głoskami opozycyjnymi, lub (jeszcze lepiej) prosimy, aby rodzic wydrukował odpowiednią stronę z szablonu i razem z dzieckiem skleił kieszonki. Zadaniem dziecka będzie poszukiwanie trudnych słów w codziennych sytuacjach. Słowa powinny zawierać ćwiczone opozycyjne głoski. Dziecko zapisuje słowo na karteczce i chowa do odpowiedniej kieszonki. Najlepiej jeśli codziennie wyszuka przynajmniej kilka słów (np. 2-3 słowa z każdego rodzaju). Podczas następnych zajęć logopedycznych dokonujemy sprawdzenia słów, ich segregacji oraz sposobu ich wymawiania. Możemy też przyznawać punkty w sposób opisany powyżej.