Czy warto korzystać z terapii u dwóch logopedów równocześnie?

Minęły czasy, kiedy logopedzi pracowali tylko w poradniach (i dobrze!).  Dostępność do terapii logopedycznej jest coraz większa (świetnie!). W przedszkolu, szkole, w ramach zajęć prywatnych, w różnego rodzaju ośrodkach terapeutycznych. Można powiedzieć, że dostępność do pomocy logopedycznej robi się tak powszechna, iż każdy kto zechce znajdzie logopedę. Niektórzy nawet kilku na raz! Tak pojawiło się nowe zjawisko: podwójna terapia logopedyczna. Mamo, tato! Jeśli zastanawiacie się nad równoległą terapią dla swojej pociechy – jest to artykuł dla Was.

Kiedy mówimy o podwójnej terapii?

Polega ona na tym, że dziecko korzysta jednocześnie z dwóch lub więcej terapii u różnych logopedów. Jednocześnie czyli w tym samym okresie.

W jakich sytuacjach dziecko zostaje objęte opieką logopedyczną w szkole lub przedszkolu?

Dziecko uczęszczające do przedszkola lub szkoły może być objęte opieką logopedyczną w postaci terapii, jeśli ma do tego wskazania. Dzieci kwalifikowane są na podstawie badań rozwoju mowy przeprowadzonych przez logopedów lub na podstawie opinii, orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych organizowane są zajęcia logopedyczne.

Zwykle są to zajęcia grupowe w małych 2-4 osobowych grupach. Odbywają się raz w tygodniu lub rzadziej, a zależy to od ilości godzin przeznaczonych na zajęcia logopedyczne w danej placówce oraz ilości dzieci potrzebujących opieki logopedy.

Gdy pomoc logopedy w placówce to za mało

Gdy dzieci jest zbyt dużo, a godzin logopedycznych za mało, może się okazać, że postępy w terapii nie są zadowalające. Niektóre dzieci potrzebują bardziej indywidualnego podejścia, lub po prostu więcej czasu na opanowanie nowych umiejętności. Tych potrzeb nie da się zaspokoić nawet w małej kilkuosobowej grupie.

Sytuacja ta skłania niektórych rodziców do poszukiwania dodatkowej pomocy logopedycznej w ramach zajęć popołudniowych. Dostęp do prywatnej opieki logopedycznej jest coraz lepszy, zatem coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której dziecko korzysta z pomocy terapeutycznej dwóch (lub więcej) logopedów w tym samym okresie czasu, równolegle.

O czym trzeba wiedzieć decydując się na terapię u kilku logopedów równoczesnie

Decydując się na takie rozwiązanie jako rodzic powinieneś wiedzieć o kilku sprawach.

Po pierwsze: Zastanów się i odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego chcesz, aby dziecko korzystało z dwóch terapii? Czy jesteś niezadowolony z bieżącej terapii? Czy rozmawiałeś o postępach dziecka z logopedą, który pierwszy rozpoczął terapię?

Jako rodzic masz prawo do korzystania z pomocy nawet dziesięciu logopedów, jeśli tylko masz czas i stać Cię na to. Natomiast, jeśli pójdziesz do innego logopedy bez kontaktu z pierwszym prowadzącym, to sytuacja zrobi się niezręczna. Nawet jeśli spróbujesz to zachować w tajemnicy, dziecko i tak się „wygada”. Niezręcznie jest się dowiadywać od dziecka, że chodzi ono „do innej pani logopedy”.

Po drugie: Decydując się na drugą równoległą terapię możesz zostać poproszony o wybranie jednego logopedy i rezygnację z opieki drugiego. Szczególnie wtedy, gdy okaże się, że terapie nie uzupełniają się, a wręcz wzajemnie się wykluczają.

Po trzecie: Rozpoczynając “podwójną terapię logopedyczną” dziecka jako rodzic wchodzisz w rolę pośrednika między logopedami prowadzącymi. Przynajmniej do czasu aż nawiążą oni kontakt, co nie zawsze następuje. To dość obciążająca dla rodzica rola.

Po czwarte: Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że mimo wspólnego celu, jakim jest dobro dziecka i nauka mowy / wymowy logopedzi mogą pracować różnymi metodami. Nie ma jednego uniwersalnej drogi terapeutycznej. Nawet jeśli cele terapeutyczne są podobne/takie same, logopedzi mogą różnić się między sobą podejściem do niektórych elementów terapii. Na przykład do tego, jak wywołać głoskę [S]. Albo tym, czy najpierw wywołać głoskę [SZ], czy może [CZ], a nawet zdaniem na temat zadawania ćwiczeń do domu.

Różnice bywają twórcze, konstruktywne, ale potrafią też nieźle namieszać, zwłaszcza w małej główce dziecka.

Wspomniałam o nawiązaniu kontaktu między logopedami prowadzącymi i ważnej roli rodzica w tym procesie. W codziennej pracy mam możliwość obserwowania dzieci prowadzonych w ramach dwóch terapii. Aby taka „podwójna” terapia przynosiła korzyści logopedzi prowadzący powinni mieć możliwość skontaktowania się ze sobą, aby wymienić się informacjami o podopiecznym i ustalić wspólną ścieżkę  działania. To ideał. Wspaniale by było, gdyby to działało! Ale ten ideał można włożyć między bajki. W praktyce najczęściej TO NIE DZIAŁA. Wrogiem jest brak czasu, a nawet brak chęci do kontaktu.

Kto jest kapitanem na statku “TERAPIA”?

Na koniec jeszcze jedna refleksja. Zanim jako rodzic zdecydujesz o tym, że dziecko będzie odbiorcą terapii u dwóch (lub więcej) różnych terapeutów zastanów się, kto będzie nadawał kierunek terapii? Dla logopedów to niezręczna sytuacja wymagająca dużej otwartości, chęci współpracy i dogadania się. Taka sytuacja od wszystkich wymaga ogromnej dojrzałości, gotowości do współpracy, wiedzy jak zbudować rozproszony zespół i w końcu żelaznej konsekwencji w działaniu.

Podsumowując

Każda terapia ma jakieś założenia i cel / cele, które ustala prowadzący terapię. Przychodzi mi na myśl takie porównanie: czy chodzisz do dwóch różnych dentystów w tym samym czasie wykonując u jednego np. leczenie kanałowe siódemki, a u drugiego koronę na czwórce? A może chodzisz do dwóch dentystów z jednym zębem?

Decydując się na zapisanie dziecka do drugiego  logopedy na równoległą terapię pamiętaj, że:

  • logopedzi (zarówno pierwszy jak i drugi) mają prawo wiedzieć, że dziecko jednocześnie korzysta z innej terapii logopedycznej,
  • logopedzi mają prawo odmówić prowadzenia podwójnej terapii, mogą poprosić Ciebie o wybranie logopedy prowadzącego lub sami wykluczyć siebie z terapii,
  • jeśli logopedzi zdecydują się współpracować prowadząc podwójną terapię z Twoim dzieckiem, to mimo wszystko od Ciebie zależy przepływ informacji między logopedami,
  • zanim pójdziesz do drugiego logopedy koniecznie porozmawiaj o tym pomyśle z pierwszym logopedą prowadzącym, może po rozmowie okaże się, że poszukiwania drugiego logopedy nie są konieczne…,
  • brak informacji ze strony rodzica, że dziecko będzie chodziło równocześnie do innego logopedy może zostać odebrany przez pierwszego logopedę jako wyraz braku zaufania i doprowadzić do skreślenia dziecka z listy uczestników terapii logopedycznej na przykład w przedszkolu lub szkole.

Najważniejszą wartością, jaką  powinnaś kierować się przy podejmowaniu decyzji o równoległej terapii jest dobro dziecka. W przypadku podwójnej terapii logopedycznej warto zastanowić się nad tym,  czy więcej znaczy lepiej. Czy ona bardziej pomoże dziecku, czy zaszkodzi? Dobra współpraca rodzica z logopedą jest jednym z podstawowych warunków udanej terapii. Pamiętaj, że rozmawiając z logopedą możesz rozwiać wiele wątpliwości. Pytaj logopedę prowadzącego o to, jak możesz pomóc dziecku, aby robiło postępy. Nie oczekuj wyłącznie zadawania ćwiczeń do domu, ale też innych wskazówek, które pomogą dziecku rozwijać mowę.

Dodaj komentarz