Jak nauczyć dziecko budowania zdań

W procesie rozwoju mowy i komunikacji dziecko uczy się między innymi, jak budować zdania. Dla kilkulatków jest to dość trudna sztuka, mimo że ich zasób słów coraz szybciej się powiększa. Na pytania najchętniej odpowiadają jednym słowem. Ułożenie krótkiej wypowiedzi na temat ilustracji, zdjęcia, obejrzanej lub wysłuchanej bajki jest trudne dla mniej “wygadanych” przedszkolaków.

Newsletter

W swojej codziennej praktyce obserwuję, że nawet 5-6 latki mają coraz większy problem ze zrozumieniem tego, czego się od nich oczekuje. Mają coraz większe trudności ze zrozumieniem prostych komunikatów i poleceń słownych. Duży problem stanowi dla nich wypowiadanie się z wykorzystaniem 2-3 słów. Na zadane pytania odpowiadają zdawkowo, zazwyczaj jednym słowem.

Umiejętność budowania wypowiedzi ćwiczę z moimi podopiecznymi wykorzystując pomoc “Posłuchaj, pokaż, odpowiedz” . Składa się ona z kilkudziesięciu plansz. Na każdej z plansz zamieszczone są cztery fotografie przedstawiające sytuacje, które można opisać używając wspólnego słowa.

Jak

Powyżej przykładowa plansza z zestawu 1 “Posłuchaj, pokaż, odpowiedz”. Opisując te zdjęcia używamy wspólnego słowa “myje”:

  • Pani myje twarz.
  • Pan myje talerz.
  • Dziecko myje zęby.
  • Pani myje okna.

Zdjęcia na pozostałych planszach opisuje się analogicznie.

Jednak moi kilkuletni podopieczni nie rozumieją tej reguły. Dzieci mają problem z ułożeniem 2-3 wyrazowego zdania ze słowem określającym stan lub czynność, nawet jeśli znają ich nazwę. Pomaga zadawanie pytań do każdej fotografii (np. Kto? Co robi?), ale wówczas każde słowo jest “wyciągane” z małego rozmówcy, a nie o to w tym ćwiczeniu chodzi. Celem jest nauka samodzielnego budowania krótkich zdań.

Wymyśliłam zatem symboliczne obrazki ilustrujące, które ułatwiają budowanie właśnie takich krótkich zdań. Wykorzystuję je następująco:

  • symbolem poszczególnych słów są wagoniki pociągu – muszą być złączone, żeby pociąg mógł “jechać”, lub też
  • symbolem poszczególnych słów są postacie dzieci, które “chcą trzymać się za rączkę”.

Wyjaśniamy dziecku istotę sprawy: “gdy mówimy, to wszystkie słówka chcą być razem, jak wagoniki pociągu lub dzieci w kółeczku. Ale Twoje słówka jadą / stoją same. Mów tak, aby trzymały się razem. Gdy usłyszę, że stoją / jadą same, odsunę od siebie obrazki. Opowiedz mi, co widzisz na zdjęciach.”

Jeśli w czasie snucia opowiadania dziecko mówi, robiąc zbyt duże pauzy, oddalam od siebie symboliczne obrazki. Kiedy stara się budować zdanie nie robiąc zbyt długich pauz, przybliżam obrazki. Oddalanie i przybliżanie obrazków powinno odbywać się w czasie rzeczywistym kiedy dziecko się wypowiada.

Ten sposób bardzo ułatwia dzieciom budowanie płynnych kilkuwyrazowych wypowiedzi.

Przykład 1ilu_posluchaj


Przykład 2

ilu_posluchaj2

Myślenie konkretno-obrazowe dzieci w wieku przedszkolnym to wielka siła, którą warto wykorzystać. Proste wizualizacje potrafią ułatwić rozumienie trudnych komunikatów.