Mowa pięciolatka

mowa pięciolatka

Okres pomiędzy czwartym a piątym rokiem życia to czas intensywnego rozwoju artykulacji. W tym czasie dziecko uczy się najtrudniejszych głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ oraz R. Dowiedz się, jak rozwija się mowa pięciolatka.

Rozumienie mowy – co potrafi pięciolatek?

  • Aktywnie słucha czytanej bajki. Nie tylko przejawia zainteresowanie treścią, ale też potrafi odpowiedzieć na proste pytania do tekstu: o bohaterów i główne wydarzenia,
  • Rozumie komunikaty wypowiadane przez domowników i inne osoby.

Komunikacja – co i jak mówi pięciolatek?

  • Zadaje dużo pytań o otaczającą rzeczywistość,
  • Lubi opowiadać i mówić „od siebie”. Buduje coraz bardziej złożone zdania, w których jest wiele przymiotników,
  • Potrafi zdać krótką relację z wydarzeń, których był świadkiem, szczególnie jeśli dotyczą codziennego życia,
  • W mowie mogą jeszcze pojawiać się agramatyzmy, na przykład „na stołu” zamiast „na stole”. Jednak nie dzieje się to niezbyt często.

Jakie głoski pojawiają się w mowie pięciolatka?

  • W tym wieku powinna wykształcić się prawidłowa wymowa głosek szumiących SZ, Ż, CZ, DŻ,
  • Może też pojawić się prawidłowa wymowa głoski R, choć ostatecznie powinno ukształtować się do szóstego roku życia.

Uważnie obserwuj rozwój mowy dziecka między czwartym a piątym rokiem życia. Jeśli pod koniec piątego roku życia R się nie pojawi, warto zasięgnąć opinii logopedy, który zbada dziecko i określi, czy są jakieś przeszkody do rozwoju tejże głoski.

Co jest potrzebne, by pięciolatek mówił wyraźnie?

Aby wykształciła się u dziecka prawidłowa wymowa głosek szumiących oraz R potrzebna jest duża sprawność języka. Unosi się on do tak zwanego wałka dziąsłowego czyli wybrzuszenia dziąsła za górnymi zębami. Jeśli mięśnie języka nie są na to gotowe lub istnieją inne bariery w uzyskaniu pionizacji języka, konieczna będzie współpraca z logopedą. Jeżeli logopeda stwierdzi, że wędzidełko podjęzykowe jest skrócone lub blokuje pionizację języka, pokieruje dziecko na zabieg frenotomii.

Do prawidłowej wymowy głosek szumiących oraz R, ważne jest też prawidłowy sposób oddychania oraz rozwój słuchu mownego. Dla młodszych dzieci głoski ciszące, syczące i szumiące brzmią bardzo podobnie. U cztero- pięciolatków umiejętność rozpoznawania różnic w wymowie powinna być już dobrze wykształcona.

Mowa pięciolatka – ciekawostka

Dawne normy językowe dawały dzieciom więcej czasu na ukończenie rozwoju wymowy (artykulacji). Przyjmowało się, że rozwój wymowy może przebiegać do siódmego roku życia i pojawienie się na przykład głoski R dopiero w tym wieku nie było niczym osobliwym. Od tamtego czasu logopedia jako nauka bardzo się rozwinęła i obecnie przyjmuje się, że dziecko powinno mieć ukończony rozwój artykulacji w momencie, gdy rozpoczyna naukę szkolną, czyli w szóstym roku życia.

Dodaj komentarz