Mastermindy – czym są i czy mogą pomóc logopedom?

Wykonywanie zawodu logopedy wymaga bardzo dużej samodzielności. Bywa, że w swojej pracy czujemy się osamotnieni. Nie ma w pobliżu innego logopedy, z którym możemy przedyskutować dręczące nas pytania lub wątpliwości. Chętnie zatem poszukujemy rozwiązań w mediach społecznościowych i istniejących tam grupach. Jednak dla wielu osób taki doraźny kontakt to za mało. Mimo dużej samodzielności w pracy, jest w nas tęsknota za budowaniem teamu, drużyny. A może by tak zbudować mastermind logopedyczny?

Co to jest mastermind?

Idea mastermindów pochodzi ze sfery biznesu, ale z powodzeniem można wykorzystać ją do rozwoju w sferze edukacyjnej, do której należą także logopedzi.

Mastermindy to małe grupy osób spotykających się regularnie na żywo lub online w celu wymiany myśli i pomysłów, dawania rad, motywowania się i udzielania pomocy pozostałym członkom grupy, by łatwiej i szybciej realizować swoje cele zawodowe, jak i prywatne.

By spotkania mastermindu były owocne, grupa powinna się tworzyć wokół zbliżonego tematu. Jednak równie ważne jest to, żeby uczestnicy się od siebie różnili. Połączeni wspólną tematyką posiadali różne doświadczenia, wiedzę i wreszcie pomysły. Będąc zaangażowanym dokładnie w tę samą tematykę i doświadczając tych samych problemów nie bylibyśmy w stanie prowadzić konstruktywnej dyskusji, a także wyjść z rozwiązaniem oraz radą dla innych.

Mastermind logopedyczny

Może zapytasz: czy w takim razie tworzenie mastermindu logopedycznego jest sensowne? Przecież spotykające się tam osoby „siedzą” dokładnie w tej samej tematyce i doświadczają tych samych problemów. I tak i nie!

Logopedzi działają w obszarze mowy i komunikacji, ale jeśli spojrzeć na szczegóły pracy, doświadczenia, miejsca w jakich pracują, osoby z jakimi mają do czynienia, to okaże się, że te elementy mocno nas od siebie odróżniają i jednocześnie sprawiają, że możemy się od siebie wzajemnie uczyć, inspirować i motywować.

Mastermind a fora internetowe

Celem istnienia grupy mastermind jest udzielanie sobie wzajemnego wsparcia. Od innych członków możemy otrzymać zarówno konkretną wiedzę, konstruktywną krytykę, subiektywne, osobiste opinie, jak i zrozumienie. Jaka jest więc różnica między mastermindem a dyskusją na forach w mediach społecznościowych?

Na forum nie zawsze jest czas i miejsce, by dokładnie przedyskutować problem. Osoby, które udzielają tam odpowiedzi nie znają głębiej sytuacji pytających osób. Ich odpowiedzi najczęściej są zbiorem porad, bez dopytywania o szczegóły sytuacji. Takie „natychmiastowe plasterków na ranę”.

Nie ma tam miejsca i czasu na rozwinięcie opowieści o sytuacji, co mocno zniechęca do zadawania pytań. Większość uczestników forów internetowych to ich bierni czytelnicy.

W małej grupie mastermidnowej relacje opierają się na wzajemności. Tam budujemy zaufanie głębiej i na dłużej.

Jak wyglądają spotkania mastermindu?

Liczebność grup mastermind może być różna, ale jej wielkość mieści się zwykle
w przedziale 3-6 osób. By takie spotkania były owocne warto ustalić kilka spraw.

Po pierwsze każdy z uczestników określa, obszary, nad którymi chce popracować, ale także wskazuje tematy, w których czuje się mocny i może być pomocny innym uczestnikom grupy.

By spotkania przebiegały sprawnie, mogą odbywać się według pewnego scenariusza. Scenariusz taki zależy od struktury grupy i potrzeb poszczególnych jej uczestników. Na spotkanie przeznacza się określony czas, zwykle około godziny.

Spotkania mają miejsce online lub na żywo w wybranym przez grupę dniu tygodnia. Powtarzają się one z określoną regularnością, na przykład raz w tygodniu, chodź i to podyktowane jest potrzebami i możliwościami zaangażowanych osób.

O czym rozmawia się na spotkaniu mastermindu?

Pokażę Ci to na przykładzie. Załóżmy, że w grupie mastermind spotykają się Asia, Karolina i Ewa.

Na spotkaniu Asia chce podyskutować o metodach wywoływania głosek, bo czuje potrzebę pogłębienia wiedzy. Karolina chce pogadać o trudnościach w terapii u pewnej podopiecznej (oczywiście bez podawania jakichkolwiek szczegółów, które pozwoliłyby zidentyfikować tę osobę) – spotkania objęte są tajemnicą i nic, co się na nich dzieje nie powinno wydostać się poza grupę. Ewa chciałaby podpytać koleżanki o szkolenia, które pomogą jej doskonalić się zawodowo. Każda z nich ma zupełnie inny problem do omówienia, ale zadając konkretne pytanie mogą uzyskać inspirację, informację lub wsparcie. Każda z nich również udziela odpowiedzi i wsparcia pozostałym członkom grupy.

Przewaga mastermindu nad dyskusją w grupie na fejsie

Siłą mastermindu jest mobilizowanie do zmian. Spotykając się po na kolejnych sesjach uczestnicy mogą przedyskutować, które wskazówki, podpowiedzi czy inspiracje zadziałały, co udało się im osiągnąć z wytyczonych celów, a co jeszcze wymaga pracy. To takie sprawozdanie przed zespołem  którego perspektywa naprawdę daje kopa do pracy nad poszukiwaniem rozwiązań. Pracując nad jakimś problemem w PROCESIE, uczestnicy mogą przejść do kolejnego etapu rozwiązania problemu.

W taki właśnie sposób mastermindy pokazują swoją przewagę nad dyskusjami w grupie na Facebooku!

Jak stworzyć mastermind logopedyczny?

Przede wszystkim trzeba znaleźć osoby, które czują potrzebę stworzenia takiej grupy. „Krzyknięcie” na forum „hej robię mastermind!!!” zwykle nie wystarcza. Trzeba się nieco ze sobą poznać i dobrze w tej relacji poczuć. Przede wszystkim warto sobie wytyczyć określony czas na działanie grupy.  Można umówić się na określoną liczbę spotkań i zobaczyć, co one przyniosą. Jeśli ktoś ma poczucie, że ta forma rozwoju nic nowego nie wnosi w jego życie zawodowe, to prawdopodobnie nie będzie chciał kontynuować spotkań w mastermindzie.

Dobrze jest też wybrać spośród członków grupy osobę, która będzie koordynowała spotkania grupy, zadba od rozesłanie informacji, powiadomień, zbierze informacje od członków grupy.

Ważne jest też, by członkowie grupy byli na podobnym poziomie rozwoju zawodowego, by każdy w grupie miał poczucie zarówno dawania, jak i czerpania z jej potencjału.

Właściwie już na studiach masz do czynienia z pierwszymi mastermindami, którymi są koła naukowe, skupiające ludzi o podobnych zainteresowaniach naukowych. Ludzi, którzy chcą pogłębiać wiedzę na dany temat, którzy chcą badać dany obszar. Z tą jednak różnicą, że mastermindy skupiają głównie praktyków, którzy mają do czynienia z sytuacjami wynikającymi z codziennej pracy i poszukującymi rozwiązań określonych problemów.

Gdzie odbywają się spotkania mastermindów?

Zazwyczaj online, bo to najbardziej dostępny sposób komunikacji (na przykład przez Skype lub inny komunikator do spotkań grupowych). Ale nie ma przeszkód, by odbywały się „w realu”, jeśli uczestnicy grupy mieszkają w takiej odległości od siebie, która pozwoli im regularnie się spotykać.

Mastermind – czy warto?

Powiem tak: ta forma samokształcenia z pewnością nie przypadnie do gustu wszystkim, ale jeśli szukasz trwalszych więzi niż te na forach w mediach społecznościowych, to warto pomyśleć o mastermindzie. Taka grupa rozwoju i wsparcia to coś, czym warto zainteresować się szczególnie wtedy, gdy myślisz o pracy “na własny rachunek”.