#logolive – O rozwijaniu u dzieci kompetencji do komunikowania się

Ten live powstał pod wpływem bieżących wydarzeń i wielu emocji, jakie się z nimi wiązały. Obserwując ostatnie wydarzenia w Polsce (październik / listopad 2020) mam nieodparte wrażenie, że w kwestii budowania dialogu mamy jeszcze bardzo dużo pracy u podstaw. Aby budowanie dialogu było możliwe na późniejszych etapach rozwoju, musimy zadbać o podstawowe umiejętności związane z komunikacją już na najwcześniejszych etapach życia.

#logolive to spotkania na żywo ze mną, czyli Magdą – logopedą praktycznym na Instagramie oraz w grupie Logopedia Praktyczna na FB.

O czym mowa na tym spotkaniu? Mowa o umiejętnościach, które złożą się na to, co nazywamy kompetencją komunikacyjną każdego człowieka. By ją rozwinąć, mały człowiek ma do wykonania ogromną pracę:

  • poznanie mnóstwa nowych słów, które będzie rozumiał i czynie używał,
  • nauczenie się, jak słowa składać w proste i coraz bardziej złożone komunikaty,
  • budowanie umiejętności rozumienia komunikatów werbalnych, ale i niewerbalnych, które płyną do niego z otoczenia (porządkowanie ich, filtrowanie)
  • budowanie umiejętności konstruowania komunikatów werbalnych, by skutecznie komunikować się z otoczeniem
  • rozwijanie empatii rozumianej jako umiejętność postawienia siebie w roli drugiego człowieka i zrozumienia emocji jakie przeżywa drugi człowiek.

Rola logopedów w tych sprawach jest ogromna! I choć wszyscy, którzy odpowiadają za rozwój dziecka mają wiele do zrobienia w tej sprawie, to logopedzi jako bardziej świadomi w tym obszarze mogą zadziałać inaczej – pomagać innym w budowaniu tej świadomości. Warto też spojrzeć na zawód logopedy w szerszym kontekście niż tylko specjalisty od wad wymowy. 

Moim skromnym zdaniem to właśnie rozwijanie kompetencji do komunikowania się u podopiecznych powinno być najważniejszym drogowskazem w pracy logopedy.

Artykuł ten powstał jako podsumowanie prowadzonego przeze mnie #logolive o tej samej tematyce.