dla rodziców

Prawidłowe wzorce mowy

O prawidłowych wzorcach mowy wspominaliśmy już w tym artykule. Wówczas wspomnieliśmy o tym, że dostarczanie dziecku prawidłowych wzorców mowy jest jednym z podstawowych warunków nabywania prawidłowej mowy przez dziecko. Teraz rozwiniemy nieco temat. Od tego, jak mówią do dziecka osoby, które najwięcej z nim przebywają, będzie zależało, jak mówi ono samo.

Czytaj więcej »Prawidłowe wzorce mowy

Rozwijanie wrażliwości słuchowej dziecka (od pierwszych dni do pierwszych lat)

Dlaczego tak ważne jest rozwijanie wrażliwości słuchowej? Dziecko w procesie uczenia się mowy przechodzi przez wiele złożonych etapów. Zanim zacznie rozróżniać słowa, rozumieć ich treść, najpierw „trenuje” na prostszym materiale, jakim są otaczające je dźwięki. Kształtowanie predyspozycji związanych z mową rozpoczyna się już w okresie płodowym, bo nawet w łonie matki dziecko słyszy dźwięki i reaguje na nie. Jednym z najczęściej słyszanych a zarazem ulubionych przez dziecko dźwięków jest głos matki. Dlatego w dużej mierze od niej i od jej postawy zależy, jak będzie się rozwijała mowa dziecka. Zatem, jak rozwijać wrażliwość słuchową dziecka?

Czytaj więcej »Rozwijanie wrażliwości słuchowej dziecka (od pierwszych dni do pierwszych lat)