blog

Rozwijanie wrażliwości słuchowej dziecka (od pierwszych dni do pierwszych lat)

Dlaczego tak ważne jest rozwijanie wrażliwości słuchowej? Dziecko w procesie uczenia się mowy przechodzi przez wiele złożonych etapów. Zanim zacznie rozróżniać słowa, rozumieć ich treść, najpierw „trenuje” na prostszym materiale, jakim są otaczające je dźwięki. Kształtowanie predyspozycji związanych z mową rozpoczyna się już w okresie płodowym, bo nawet w łonie matki dziecko słyszy dźwięki i reaguje na nie. Jednym z najczęściej słyszanych a zarazem ulubionych przez dziecko dźwięków jest głos matki. Dlatego w dużej mierze od niej i od jej postawy zależy, jak będzie się rozwijała mowa dziecka. Zatem, jak rozwijać wrażliwość słuchową dziecka?

Czytaj więcej »Rozwijanie wrażliwości słuchowej dziecka (od pierwszych dni do pierwszych lat)