blog

Domino logopedyczne do utrwalania trzech szeregów oraz głoski R

Aby dobrze utrwalić wymowę głosek w mowie spontanicznej trzeba to robić systematycznie nie zaś „z doskoku”. Tylko wówczas wypracujemy w naszym dziecku / uczniu nawyk zwracania uwagi na to, jak mówi. Kiedy dziecko dotrze już do etapu, kiedy na terapii z logopedą mówi poprawnie, ale poza terapią ciągle jeszcze o tym zapomina, trzeba utrwalić w nim nawyk pamiętania o poprawnej wymowie.

Czytaj więcej »Domino logopedyczne do utrwalania trzech szeregów oraz głoski R

Zabawa w czytanie – wprowadzenie do wzrokowego rozpoznawania wyrazów

Oto krótka i prosta zabawa przygotowująca do nauki czytania. Zgodnie z zasadą stopniowania trudności przechodzimy od rzeczy prostych do trudniejszych. Na początek wystarczą dwa obrazki z dwoma podpisami. Mogą to być też jakieś ulubione zabawki dziecka. Na przykład miś, lala, auto. Starajmy się tak dobierać przedmioty lub obrazki, aby ich nazwy były jedno albo dwusylabowe i składały się z sylab otwartych czyli zakończonych samogłoską (oczywiście dotyczy to wyrazów dwusylabowych).

Czytaj więcej »Zabawa w czytanie – wprowadzenie do wzrokowego rozpoznawania wyrazów

Rozwijanie wrażliwości słuchowej dziecka (od pierwszych dni do pierwszych lat)

Dlaczego tak ważne jest rozwijanie wrażliwości słuchowej? Dziecko w procesie uczenia się mowy przechodzi przez wiele złożonych etapów. Zanim zacznie rozróżniać słowa, rozumieć ich treść, najpierw „trenuje” na prostszym materiale, jakim są otaczające je dźwięki. Kształtowanie predyspozycji związanych z mową rozpoczyna się już w okresie płodowym, bo nawet w łonie matki dziecko słyszy dźwięki i reaguje na nie. Jednym z najczęściej słyszanych a zarazem ulubionych przez dziecko dźwięków jest głos matki. Dlatego w dużej mierze od niej i od jej postawy zależy, jak będzie się rozwijała mowa dziecka. Zatem, jak rozwijać wrażliwość słuchową dziecka?

Czytaj więcej »Rozwijanie wrażliwości słuchowej dziecka (od pierwszych dni do pierwszych lat)