Rozwijanie percepcji słuchowej – pomoce logopedyczne do druku

Rozwijanie percepcji słuchowej jest potrzebne od najmłodszych lat, aby nastąpił prawidłowy rozwój słuchu mownego. Wykorzystując przedmioty codziennego użytku można przygotować ciekawą pomoc dydaktyczną, która posłuży do rozwijania percepcji słuchowej. Proponowane poniżej zabawy bardzo podobają się maluszkom w młodszym wieku przedszkolnym.

słuch mowny

Słuch mowny

Aby dziecko nauczyło się poprawnie posługiwać mową, ważny jest prawidłowy rozwój słuchu mownego. Na słuch mowny składają się trzy rodzaje słuchu: słuch fonemowy, słuch fonetyczny oraz słuch prozodyczny.

Odtwarzanie struktur dźwiękowych – usprawniamy funkcje słuchowe

Jest pewna grupa dzieci, których rozwój mowy przebiega w miarę prawidłowo, ale niechętnie uczą się piosenek, wierszyków, słabo wychodzi im klaskanie “do rytmu”. Wydają się one nie rozumieć poleceń słownych tak, jakby nie słuchały wystarczająco uważnie.

Cytrynka czy ciastko? – szablon do ćwiczeń percepcji słuchowej i autokontroli słuchowej

Jednym z warunków opanowania prawidłowej wymowy jest umiejętność słuchowego rozróżniania głosek realizowanych prawidłowo i nieprawidłowo. Tę umiejętność można trenować podczas zabawy, którą dziś proponujemy. Jest to zabawa dla dwóch osób (dorosły + jedno dziecko) lub w małej grupie (dorosły oraz 2-4 dzieci). Ćwiczenie sprawdzi się w pracy z dziećmi czteroletnimi i starszymi.

Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne

Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne?

Stosunkowo częstą wadą wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym jest mowa bezdźwięczna. Aby dzieci nauczyły się prawidłowo wypowiadać głoski dźwięczne i bezdźwięczne, najpierw muszą nauczyć się rozróżniać słuchowo ten aspekt mowy. Dopiero potem uczą się panowania nad narządami mowy, aby tę dźwięczność uzyskać.