Karta postępów w terapii logopedycznej

Większość z prowadzonych przez logopedów terapii dotyczy korekty nieprawidłowej wymowy głosek. Zastanawiasz się czasem, jak ułatwić sobie zapisywanie postępów w terapii logopedycznej, aby można było łatwo i szybko zorientować się na jakim etapie zdobywania umiejętności jest dziecko?

Opisowe rejestrowanie postępów jest czasem konieczne. Na przykład wtedy, gdy wypełniasz dziennik zajęć. Ale  taka opisowa forma jednocześnie utrudnia szybkie zorientowanie się, na którym dokładnie etapie terapii jest podopieczny.

Trzeba poświęcić więcej czasu, aby się w nią wczytać. Jeśli masz bardzo pojemną pamięć lub niewielką liczbę podopiecznych, to być może nie musisz tego tak skrupulatnie notować. Wystarczy Ci spojrzenie na zapis przebiegu ostatnich zajęć w dzienniku i już wszystko wiesz. Ja nie mam niestety ani tak pojemnej pamięci, ani małej liczby podopiecznych, dlatego wymyśliłam skrótowy sposób notowania. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z przygotowanej przeze mnie tabeli, a właściwie karty postępów w terapii logopedycznej.

Poniższa tabela służy do odnotowywania postępów w terapii logopedycznej. Zakłada się ją indywidualnie dla każdego z podopiecznych. Drukujemy (najlepiej dwustronnie) odpowiednie tabelki:

Wypełnianie jej polega na tym, że na przecięciu odpowiednich kolumn i wierszy zapisujemy, która głoska była w danym dniu ćwiczona. Aby lepiej zrozumieć formę zapisu, zajrzyj do wzorów poniżej lub pobierz je w formacie .pdf (wzory wypełniania karty postępów pdf).

Jak wypełniać “Kartę postępów w terapii logopedycznej”?

Na początku uzupełniamy rubryki:

  • dane pacjenta – imię, nazwisko, klasa, grupa; w załączonych przykładach wypełniono tylko imię i nazwisko,
  • rok szkolny,
  • ćwiczone głoski (wpisujemy tu wszystkie głoski, które będą ćwiczone w trakcie terapii – oprócz głoski R; dla niej, ze względu na różne sposoby utrwalania przygotowana została druga, bardziej szczegółowa karta),
  • numer strony u dołu (aby łatwiej ułożyć w kolejności, kiedy dojdzie nam więcej kartek),
  • w kolumnach pod polem “Daty zajęć” wpisujemy tylko datę zajęć. Czy wszystkich? O tym za chwilę.

Rejestracja postępów

Postępy odnotowujemy w kratkach, które leżą na przecięciu kolumny z datą i wiersza opisującego etap terapii.

Jednak nie bądź przesadnie szczegółowa. W tabeli możesz zapisywać  daty rozpoczęcia pracy nad daną głoską w określonych konfiguracjach, a jako kolejne oznacz dni, w których stwierdzisz, że głoska jest już utrwalona i podczas zajęć dziecko posługuje się nią prawidłowo, samodzielnie bez konieczności częstego przypominania o tym fakcie.

Gdy ćwiczona głoska pojawi się po raz pierwszy poprawnie w mowie spontanicznej podczas zajęć, warto odnotować ten wielki sukces. To moment, od którego rodzice mogą zacząć kształtować u dziecka nawyki posługiwania się ćwiczoną głoską w mowie codziennej. W załączonych przykładach ten moment został oznaczony czerwonym kółkiem.

Daj znać, czy korzystasz z tego szablonu i jak Ci się sprawdza.