Cytrynka czy ciastko? – szablon do ćwiczeń percepcji słuchowej i autokontroli słuchowej

Jednym z warunków opanowania prawidłowej wymowy jest umiejętność słuchowego rozróżniania głosek realizowanych prawidłowo i nieprawidłowo. Tę umiejętność można trenować podczas zabawy, którą dziś proponujemy. Jest to zabawa dla dwóch osób (dorosły + jedno dziecko) lub w małej grupie (dorosły oraz 2-4 dzieci). Ćwiczenie sprawdzi się w pracy z dziećmi czteroletnimi i starszymi.

Newsletter

Przygotowanie

Przygotujmy ciasteczka oraz cytrynki drukując i wycinając je z szablonu. Objaśniamy dzieciom reguły zabawy, rozpoczynając rozmową o smaku ciastka i cytryny: ciastko jest słodkie (zwykle dzieci je lubią), cytryna kwaśna (mniej lubiana). Po zjedzeniu cytryny mamy kwaśną minę. Możemy przy tym wykonać krótkie ćwiczenia buzi i języka: kiedy mówimy o ciastku, oblizujemy usta językiem, a kiedy mówimy o cytrynie, robimy kwaśną minę.

Objaśnienie

Objaśniamy dalej: “Teraz wypowiem słowo. Jeśli wymówię je dobrze (poprawnie) położysz przede mną ciasteczko. Kiedy wymówię je źle (niepoprawnie), położysz przede mną cytrynkę. Chcę dostać jak najwięcej ciasteczek, więc muszę starać się mówić wyraźnie.”

Następnie wypowiadamy przygotowane wcześniej słowa z utrwalaną głoską. Każde ze słów powtarzamy kilka razy, przeplatając losowo wymowę poprawną i niepoprawną. Po kilku próbach wybieramy inne słowo i wypowiadamy je błędnie oraz poprawnie. Uczestnicy starają się rozróżniać wymowę prawidłową i nieprawidłową “punktując” każde usłyszane słowo cytrynką lub ciastkiem.

Inne pomysły

Zamiast kartoników z cytrynkami i ciastkami można zastosować inne fanty, jednak ciastko i cytryna dobrze będą się kojarzyć z poprawnością i niepoprawnością, ponieważ ciastko jest zwykle z czymś lubianym przez, a cytryna – nielubianym 😉

Pod koniec rundy sumujemy cytrynki i ciastka. Porównujemy, czego jest więcej. Jeśli mamy dużo cytrynek – musimy się poprawić 😉

W kolejnej rundzie odwracamy role. Tym razem dziecko powtarza słowa, a my przyznajemy cytrynkę lub ciastko.

Ta zabawa świetnie się sprawdza. Dzieci mają natychmiastową informację zwrotną na temat skuteczności swoich wysiłków. Cieszą się też bardzo, kiedy to one mogą ocenić dorosłego. Wówczas łatwiej znoszą ocenę własnych działań.

Akcesoria do zabawy są kieszonkowe. Zabierając ciasteczka i cytrynki w teren również możemy grać. Wówczas wyszukujemy w otoczeniu przedmioty z ćwiczoną głoską w nazwie. Bawcie się dobrze! 🙂

cytrynka czy ciastko