Jak utrwalać wymowę w mowie codziennej: 10 pomysłów + tablica motywacyjna

Przychodzi taki moment w terapii logopedycznej, kiedy dziecko mówi poprawnie w gabinecie logopedy, jednak po opuszczeniu gabinetu powraca do starej „normy”. Jak pomóc mu wykorzystywać nowo utrwalone głoski w codziennej komunikacji? Oto kilka sposobów. Lista oczywiście nie wyczerpuje tematu, ale mam nadzieję, że będzie dobrą inspiracją.

Orator – darmowy echokorektor

Program Orator służy do przeprowadzania ćwiczeń płynności mowy przy pomocy echokorekcji. Szczegółowy opis metody znajduje się w podradniku logopedycznym, na tej strone skupię się na opisie samego programu przy pomocy którego możesz sam wypróbować tą metodę.

Bajka o koguciku

Ćwiczenie, które świetnie nadaje się do nauki wydłużania fazy wydechowej podczas mówienia. Niestety ze względu na swą formę – jedynie dla osób czytających. Ale za to – tu dobra wiadomość – dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, jak również starsi będą się przy tym ćwiczeniu świetnie bawić 😉