Karta postępów w terapii logopedycznej

Nowy tydzień, nowa energia, nowe narzędzie dla logopedów, które miejmy nadzieję ułatwi im (nam) życie! 🙂 Przedstawiamy „Kartę postępów w terapii logopedycznej”. Chyba pierwszy raz prezentujemy narzędzie, które nie zostało przetestowane. Dlaczego? Musiałoby to potrwać cały rok szkolny! „Karta postępów w terapii logopedycznej” powstała w oparciu o własne doświadczenia w terapii dzieci z różnymi wadami […]

Jak prowadzić dziennik zajęć logopedycznych?

Jak się okazuje prowadzenie dziennika zajęć nie jest proste. Dużo rubryk, dużo wątpliwości. Opisujemy jeden z popularnych dzienników, aby podpowiedzieć, jak można go prowadzić. Prowadząc dokumentację warto zawsze pytać dyrektora placówki, czy są jakieś standardy dotyczące prowadzenia dzienników zajęć i skrupulatnie ich przestrzegać.

Zgoda rodziców na terapię logopedyczną

Aby dziecko mogło uczestniczyć w terapii logopedycznej w szkole lub przedszkolu, do którego uczęszcza, niezbędne jest wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów pisemnej zgody na udział dziecka w terapii. Formularz zgody rodziców, który proponujemy zawiera, oprócz podstawowych niezbędnych danych ucznia, pole na podstawowe informacje o logopedzie prowadzącym terapię. Rodzic może ten fragment formularza odciąć, zachować […]