Karta postępów w terapii logopedycznej

Większość z prowadzonych przez logopedów terapii dotyczy korekty nieprawidłowej wymowy głosek. Zastanawiasz się czasem, jak ułatwić sobie zapisywanie postępów w terapii logopedycznej, aby można było łatwo i szybko zorientować się na jakim etapie zdobywania umiejętności jest dziecko? Opisowe rejestrowanie postępów jest czasem konieczne. Na przykład wtedy, gdy wypełniasz dziennik zajęć. Ale  taka opisowa forma jednocześnie […]

Zgoda rodziców na terapię logopedyczną

Aby dziecko mogło uczestniczyć w terapii logopedycznej w szkole lub przedszkolu, do którego uczęszcza, niezbędne jest wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów pisemnej zgody na udział dziecka w terapii. Formularz zgody rodziców, który proponujemy zawiera, oprócz podstawowych niezbędnych danych ucznia, pole na podstawowe informacje o logopedzie prowadzącym terapię. Rodzic może ten fragment formularza odciąć, zachować […]