Jak prowadzić dziennik zajęć logopedycznych?

Dziennik_zajec_ilu

Jak się okazuje prowadzenie dziennika zajęć nie jest proste. Dużo rubryk, dużo wątpliwości. Opisujemy jeden z popularnych dzienników, aby podpowiedzieć, jak można go prowadzić. Prowadząc dokumentację warto zawsze pytać dyrektora placówki, czy są jakieś standardy dotyczące prowadzenia dzienników zajęć i skrupulatnie ich przestrzegać.

Lista uczestników zajęć

Każdy dziennik zawiera listę uczestników zajęć. Niby nic takiego. Wpisać imiona i nazwiska – żadna filozofia. Ale jeśli bliżej się temu przyjrzeć, jest dużo wątpliwości: czy wpisywać je alfabetycznie od góry do dołu, czy też z podziałem na grupy? A jeśli na grupy, to jakie? Można zastosować takie rozwiązanie: wpisać dzieci alfabetycznie uwzględniając podział na istniejące w przedszkolu grupy lub szkolne klasy. To ułatwia odnalezienie np. Janka Kowalskiego z 3B. Zapisywanie z podziałem na grupy terapeutyczne (mimo, że jest wygodne, kiedy zaznaczamy obecność), może nie sprawdzić się w dłuższej perspektywie, ponieważ grupy terapeutyczne mogą ulec przetasowaniu i zmienić swój skład np. w drugiej połowie roku szkolnego.

Dziennik_zajec_01

Dziennik_zajec_lista

Tygodniowy plan zajęć

Dobrze jeśli tygodniowy plan zajęć uwzględnia podział na godziny oraz grupy terapeutyczne. Poniżej znajduje się przykładowy plan z podziałem na godziny i grupy terapeutyczne oznaczone jako G1, G2, G3 itd. Plan powinien być każdorazowo zatwierdzony przez dyrektora placówki. Jeśli w drugim semestrze zmienią się godziny, to tygodniowy plan pracy powinien być zapisany od nowa.

Dziennik_zajec_02

Dane podopiecznych

Dane podopiecznych to podstawowe informacje:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce urodzenia,
 • nazwiska i imiona rodziców / prawnych opiekunów,
 • adresy rodziców / prawnych opiekunów.

Ta rubryka nie powinna wzbudzać większych wątpliwości. Warto w rubryce „adresy” zapisać numer telefonu do rodziców ucznia, aby móc w razie potrzeby szybko się skontaktować.

Dziennik_zajec_03

Dziennik_zajec_04

Plan zajęć

Na plan zajęć w tym dzienniku przeznaczone są dwie strony. Na jednej zapisujemy plan zajęć na pierwszy semestr, a na drugiej (jak łatwo się domyślić) na drugi semestr. Plan powinien być na tyle ogólny, aby uwzględniał wszystkie grupy działań, jakie podejmować będziemy w najbliższym semestrze. Mogą się tam znaleźć:

 • ćwiczenia usprawniające buzię, język, wargi i policzki,
 • ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczny,
 • ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy,
 • profilaktyczne ćwiczenia logopedyczne,
 • utrwalanie głosek na poszczególnych etapach (w izolacji, sylabach, wyrazach, związkach wyrazowych, zdaniach, mowie spontanicznej),
 • pedagogizacja rodziców.

Można też skonstruować plan ze względu na obszary oddziaływań terapeutycznych:

 • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • terapia dzieci z kappacyzmem i gammacyzmem,
 • terapia dzieci z wadliwą artykulacją głosek szumiących,
 • terapia dzieci z wadliwą artykulacją głosek ciszących,
 • terapia dzieci z wadliwą artykulacją głosek syczących,
 • terapia dzieci z wadliwą artykulacją głoski R,
 • terapia dzieci jąkających się, itd.

Plan zajęć powinno się spisywać na początku semestru. Problem pojawia się, gdy mamy oszacować, ile godzin przeznaczymy na zajęcia w poszczególnych obszarach. Warto wówczas policzyć, ile godzin przypada na semestr i oszacować, jaki procent czasu chcemy poświęcić na dany obszar.

Indywidualny program pracy z uczniem

To rubryka, która daje duże możliwości. Jeśli macie pod opieką logopedyczną ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. ucznia posiadającego orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej), można tu zanotować w skrócie indywidualny plan pracy z nim. Jeśli jesteście szczęściarzami i udało się Wam utworzyć jednorodne grupy uczniów pod względem obszarów oddziaływań, to w tym miejscu możecie spisać plan pracy dla każdej z grup, uwzględniając specyfikę ćwiczonej głoski / głosek. Trzeba rozważnie pisać plan pracy grup terapeutycznych mając na uwadze to, że w ciągu roku szkolnego grupy mogą ulec przemieszaniu np. ze względu na zmianę planu zajęć lub ze względu na ukończenie terapii niektórych podopiecznych.

Dziennik_zajec_05

Dziennik_zajec_06

Zaznaczanie obecności

Zanim zaczniemy uzupełniać tę rubrykę, warto zapytać dyrektora placówki, czy istnieją jakieś standardy zaznaczania obecności lub nieobecności uczniów. Jedni oznaczają obecność kropką, inni kółeczkiem, a jeszcze inni nie piszą nic. Nieobecność to zwykle kreski, ale kierunek ich kreślenia to „wolna amerykanka”. Prawoskośnie, lewoskośnie, pionowo, poziomo… Od koloru do wyboru. Najlepiej trzymać się w tej kwestii istniejących w placówce standardów.

Czy zaznaczać wszystkich, czy tylko tych, którzy w danym dniu byli na zajęciach? Jeden i drugi sposób wydaje się poprawny. Jeśli zaznaczamy tylko obecności, to ułatwiamy sobie sumowanie ilości podopiecznych na zajęciach w danym dniu. Zaznaczanie obecności i nieobecności ułatwia zorientowanie się we frekwencji danego ucznia na zajęciach.

Dziennik_zajec_07

Tematy zajęć

Rubryki, które budzą chyba najwięcej wątpliwości. Od lewej pola „data” – tu wpisujemy kolejną datę zajęć. Uwaga: powinniśmy wpisać również datę, kiedy zajęcia przypadają, a nie ma nas w szkole, bo byliśmy np. na L4. Wówczas wpisujemy np.: „Zajęcia nie odbyły się. Nauczyciel na L4.” Datę najwygodniej wpisać tylko raz w danym dniu.

W rubryce „Godz. zajęć” można wpisać godziny na dwa sposoby:

 • każdą godzinę pracy z grupą osobno, jeśli zakres pracy w tych grupach jest diametralnie różny;
 • zbiorczo godziny pracy w danym dniu, jeśli są grupy o zbliżonej tematyce zajęć (np. trzy grupy z szeregiem szumiącym).

W niektórych placówkach praktykuje się też opisywanie oddziaływań terapeutycznych w ramach poszczególnych zajęć dla każdego z podopiecznych osobno. Kosztuje to mnóstwo czasu i często polega na przepisywaniu tych samych treści po wielokroć. Pozwólcie, że pozostanie to bez komentarza…

Jak wpisywać tematy zajęć? Na tyle ogólnie, aby zawrzeć istotę rzeczy w kilu zdaniach, ale na tyle szczegółowo, aby orientować się, co robiliśmy ostatnio. Można też powoływać się na tytuły / nazwy konkretnych pomocy logopedycznych, które były wykorzystywane podczas zajęć np. „ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem flippera logopedycznego„.

W tym dzienniku należy też zsumować liczbę obecnych i nieobecnych w danym dniu (na podstawie listy obecności).

Nie zapominajmy o podpisie po prawej stronie. Aby nadmiernie nie komplikować można złożyć jeden podpis przy ostatniej linijce, w której wpisujemy tematy zajęć.

Dziennik_zajec_10

Wnioski do dalszej pracy

Okresowo dokonujemy oceny postępów podopiecznych. Pod koniec I semestru i pod koniec roku szkolnego na podstawie obserwacji oraz zapisków własnych kwalifikujemy dzieci do kontynuowania terapii, bądź jej zakończenia. W tym miejscu dziennika warto to opisać. Można ująć to następująco [przykład]: „Kontynuacja terapii logopedycznej w II semestrze roku szkolnego 2013/14: Ania Nowak, Jan Kowalski, Natalia Zielińska. Zakończenie terapii logopedycznej: Patrycja Błażejczyk, Tomek Kwiatkowski…”

Dziennik_zajec_08

Inne rubryki

W tym dzienniku znajduje się jeszcze rubryka „Uwagi”. Warto zapisać w nim tematy spotkań z rodzicami (zwłaszcza zebrań), daty spotkań i czas trwania. Pod każdą notatką składamy oczywiście swój podpis, nie zapominając o dacie. Jeśli notatka dotyczy spotkania z rodzicami, spisujemy ogólne wnioski i oprócz podpisu logopedy, warto poprosić o podpis także rodzica, szczególnie jeśli otrzymał zalecenia lub wskazania do badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej.

Niniejszy opis wypełniania dziennika nie wyczerpuje tematu i pewnie pojawi się jeszcze sporo wątpliwości. Opiszwanz dziennik jest jednym z wielu dostępnych na rynku. Coraz częściej placówki decydują się także na dzienniki elektroniczne, całkowicie rezygnując z dzienników papierowych. Dziennik zajęć jest podstawową formą dokumentowania pracy logopedy na zajęciach i jednym z dokumentów należących do dokumentacji logopedycznej.

Dziennik_zajec_09

Pozostańmy w kontakcie. Zapisz się do newslettera , aby mieć dostęp do niepublikowanych szablonów do druku, konkursów i innych bonusów oraz treści przeznaczonych tylko dla czytelników newslettera.Zapisz się »

 

Logopedia Praktyczna 2010-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.